Find resources / Songs / Moe Moe Pepe (Samoan)

Moe moe pepe
Tumutumu le laau
A agi le matagi, e lue atu ma toe sau
A gau le lala, paū le moega
Malie oe pepe, lau faaluega

Tagi mai le pepe
Tagi mai le fia ai
Ua faasusu le Tinā, ma toe moe le lelavā

Pepe pepe moe, aua ete tagi
Se'i alu mama e tala'i
Le tala lelei ile lalolagi
I uo ma e ua masani

Moe Moe Pepe (Samoan)
Moe Moe Pepe (Samoan)

Sing along with the Fruean family