Find resources / Songs / Si Manu La'itiiti (Little Bird)

Si Manu La'itiiti (Little Bird)

Si manu la'itiiti sa i luga o le la'au
Sa i luga o le la'au, sa i luga o le la'au
Si manu la'itiiti sa i luga o le la'au
O loo pese mai ia te au

Sing along with the Fruean family

Si manu la'ititi (Little Birdie) (transcript)