Find resources / Songs / Si Manu La'itiiti – Little Bird (Samoan)

 


Si manu la'itiiti sa i luga o le la'au
Sa i luga o le la'au, sa i luga o le la'au
Si manu la'itiiti sa i luga o le la'au
O loo pese mai ia te au

Si Manu La'itiiti - Little Bird (Samoan)
Si Manu La'itiiti - Little Bird (Samoan)

Sing along with the Fruean family