Find resources / Songs / Si Manu Laitiiti - Little Bird (Samoan)

 


Si manu laitiiti sa i luga o le laau
Sa i luga o le laau, sa i luga o le laau
Si manu laitiiti sa i luga o le laau
O loo pese mai ia te au

Si Manu Laitiiti - Little Bird (Samoan)
Si Manu Laitiiti - Little Bird (Samoan)