Ngā tamariki o Matariki

Waitī, Waitā, Waipunarangi Tupuanuku,
Tupuarangi, Ururangi, Pōhutukawa, Hiwa o te rangi e...
Matariki