Find resources / Songs / Ngā tamariki o Matariki

Waitī, Waitā, Waipunarangi Tupuanuku,
Tupuarangi, Ururangi e...

Koinei ngā tamariki o Matariki
Ngā whetū e pīataata i te rangi e
Ngā whetū e pīataata i te rangi e