Find resources / Songs / Ulu uma tui moe va'e (Head, Shoulders, knees and toes) - (Tongan)

Tongan

‘Ulu uma tui moe va’e
Tui moe va’e tui moe va’e
‘Ulu uma tui moe va’e
Telinga mata ihu ngutu.
Ulu, Tauau, Tulivae, Tamaivae

Samoan

Ulu, tauau, tulivae, tamaivae,
Tulivae, tamaivae, tulivae, tamaivae,
Mata, Taliga, o le isu ma le gutu.

Ulu uma tui moe va'e (Head, Shoulders, knees and toes) - (Tongan)
Ulu uma tui moe va'e (Head, Shoulders, knees and toes) - (Tongan)