Tuku ho va'e ki loto (Hokey Tokey)

Tuku ho nima ki loto
Tuku ho nima ki tu’a
Tuku ho nima ki loto
Pea ue’i ue’i holo
Seselue pea takatakamilo
Maholo pe ‘oku ke ninimo.
Tuku ho va’e ki loto
Tuku ho va’e ki tu’a
Tuku ho va’e ki loto
Pea ue’I ue’i holo
Seselue pea takatakamilo
Maholo pe ‘oku ke ninimo.
Tuku ho sino ki loto…
Tuku ho ‘ulu ki loto…