Find resources / Songs / Tō Ringa ki Roto (Let's Get Moving)

Play song

Tō ringa ki roto, tō ringa ki waho
Tō ringa ki roto, ka ruiruihia
Kei te hope hope au, kei te hurihuri au
Kei te pakipaki au e!

2) Waewae
3) Māhunga
4) Tinana
5) Ringa