Rere atu
Rere mai
Taku poi
Rere mai
Rere runga
Rere raro
Rere tika e
Rere tika e