Pūrerehua rere runga hau
Papaki parirau rere runga hau
Ka piki, ka piki runga rawa e
Papaki parirau rere runga hau

Ka tau, ka tau runga puāwai
Ka whānauhua a pūrerehua
Kātahi, ka rua, ka toru, ka whā
Ka rū, ka rē, ka puta te whā whē

Pūrerehua rere runga hau
Papaki parirau rere runga hau