Patipati o Lima

Patipati o lima ki luga e
Patipati o lima ki lalo e
Patipati o lima ki mua e
Patipati o lima ki tua e
Patipati o lima ki o tafa e
Ki luga ki lalo ki mua ki tua
Ki autafa e
Ki luga ki lalo ki mua ki tua
Ki o tafa e