Paka (Tune of Pokarekareana)

Toki tumu ‘ia paka
‘Ene nofo tokotaha
Kae totolo mai ‘a ‘unga
Kena nofo tokoua.
‘E fonu e
Tapate mai ange
Ke mou nofo toko tolu
‘I hono ki’i motu.
‘A he pongipongi
‘O tafitafi ho mata
Fufulu ho nifo
Pea tui ho vala
Helu ho ‘ulu
Pea ke kai pongipongi
Pea ke toki ‘alu kihe ako.