I'm a Little Teapot

I’m a little teapot, short and stout.
(Stand up.)
Here is my handle,
(Put hand on hip.)
Here is my spout.
(Hold other arm out.)
When I get all steamed up, hear me shout,
“Tip me over and pour me out.”
(Bend at waist, as if pouring.)


(Tongan)

Koe ki’i tipota au
Ko hoku kau
Mo hoku ngutu
Kau ka lili peau
sisii shhhh
To’o au ‘o lingi.


(Samoan)
O a’u o le tipoti pu’upu’u
O lo'u 'au lea, ma lo'u gutu
Afai e te fi’a fa’alogo i la’u tagi
Fa’asipa loa i lalo,
Ma sasa’a Ioa i fafo.