Fa’amāmā avega i le supamaketi Supermarket survival – Samoan

‘O le supamaketi o se nofoaga fiafia mo tamaiti, a’o nisi taimi e mafai ona fai ma fa’atiga ma avea ma se avega mamafa. E iai ‘auala e fa’aitiitia ai le mamafatū o faatauga i vaiaso taitasi.

Ia Fuafua

Taumafai e ‘aua le ō pe afai e te topetope ma o loo fia 'ai lau tama pe ua lēlavā. E ono fa’aosoosoina le faaofi o se fa’atauga pe'ā uma se tafaoga i le taeao – ae a o’o atu i ai, ‘ua lēlavā ma fia maua se taimi to’afīlēmū ai i le fale.

Ia aafia lau tama i le tusiga muamua o le lisi. ‘Ave i ai le filifiliga – faata’ita’iga o ā itū’āiga siriale (cereal) e manana’o ai. Tu’u i ai ni filifiliga se lua pe tolu ua e sauni e fa’atau, ma ia mautinoa le saili toalua o ituaiga siriale (cereal) na pe’ā taunuu.

Afai ‘e te nofo i nu’u i tua ma e fia fai lau fa’atau i aso e te malaga ai i le taulaga, fai i le taeao a'o felesi uma tagata. Ave se pusa fa’amālūlū mo au mea’ai e vave ona leaga.

Tu’u se meainu ma se mea’ai itiiti i lau ato, e fesoasoani e fa’atōsina ese ai o latou māfaufau.

Le taimi ua e iai

 • Ave se meataalo e mafai ona ta’alo ai.
 • Tu’u sina mea’ai itiiti i lau tama e ‘ai ai a’o lua taamilo. E mafai ona e alu ma ‘ave pe tāofi pea le pepa o iai le tau po’o le nūmera o le tau (bar code) e totogi pe’ā e alu.
 • Tu’u i ai se filifiliga – “poo o le ‘apa pi tao lea po’o lenā?”.
 • Taumafai e tu’u ese mai lau taavale toso ma mea e te lē mana’o e faatau, ‘ae ‘ole’ā fesili atu lau tama- mo se fa’ata’ita’iga:- fata o lo’o iai mea suamalie.
 • Ave i ai sana galuega-faata’ita’iga- u’u le lisi poo le tusi o oloa pa’ū (coupon book). Fai i ai e sa’ili mea o lo’o i le lisi.
 • Tu’u i totonu o le ta’avale toso. O le auala lenā e mafai ai ona ‘outou talanoa ma ‘auai faatasi, ma ‘aua ne’i mou atu. Afai e sili atu i le tasi lau fānau, o isi e mafai ona pipi’i i le ta’avale toso ae tou ta’amilo.
 • E lē faigofie le faafīlēmūina o se pepe ma se tamaitiiti la’itiiti. Taumafai e te alu i le afiafi pe āfai e iai sau pa’aga e va’aia tamaiti, pe ave sau uō e fesoasoani atu.

“E masani ona talanoa atu le fa’atau’oloa pe’ā fesoasoani mai. E fiafia tele ia i ai”

Fata e totogi ai le faatau

 • Fai se ta’aloga e pei o le-‘Ou te va’aia se mea ‘a’o tou fa’atalitali. Mo tamaiti lāiti fa’aaogā igoa o lanu – “'Ou te va’aia se mea lanu mūmū”.
 • Tu’u i ai nisi mea o le faatauga e tu’u i luga o le fata fa’atau.
 • Fa’afetai i ai mo le fesoasoani.
 • ‘Aua ‘e te gaua’i i mea e tagi mai ai. Taumafai e faatosina ’ese o latou mafaufau - fesili pe i ai se mea o i le lisi e mana’o ai, pe ‘ave i ai sina mea’ai po ‘o se meainu.
 • Tāofi le ta’avale toso. Faamatala lemū-e te mana’omia lana fesoasoani. A taunu’u i le fale e mafai ona faia fa’atasi se mea lua te manana’o ai – e pei o le matamata i se polokalame tv.
 • Tumau lou to’a – taumafai e 'aua ne’i faaalia lou ita. Faitau e o’o i le sefulu. A latalata i se mea e mana’o ai lau tama, tulei le taavale toso i se pito e leai se pisa.
 • ‘Aua ‘e te popole i isi tagata faatau.
 • Fai i ai e ‘ese lo latou lelei i le filifiliina/nofo lelei/ta’alo ‘Ou te Va’aia. ‘Afai sa lē fa’alogo, taumafai e manatua se mea lelei e mafai ona e ta’u i ai latou.
 • ‘Afai na iai ni mea na fa’aletonu, mafaufau po ’o le ā le mafua’aga o le faafitauli – e ono mafai ona ‘e alo ese ai i se isi taimi.

Pe’ā sesē ni mea

Pe’ā uma

“Ou te alu na’o a’u pe fai na’o ni mea lāiti e tatau ona fai pe’ā matou iai ma tamaiti”

Māfaufau

‘O se manatu lelei le faia o se lua feutana’iga ma sau uō- i le va’ai e le isi le fānau a le isi, ina ia mafai ona alu le tagata lava ia e fai lana fa’atau.

‘Ia manatua:- Taumafai e ‘aua le ō, pe āfai e te topetope ma fia ‘ai lau tama pe ua lelavā.

E lagolago e le Tākai mātua ma e tausia fanau ‘ina ‘ia tausia tamaiti i auala lelei ma saogalemu.

Mo nisi fa’amatalaga; taga'i i le upega tafa'ilagi tākai.nz(external link)

Mo nisi fa’amatalaga i lagolago mo mātua taga'i i le upega tafa'ilagi:

Family Services Directory(external link)

Helpful resources for whānau